درباره ما

4/5 - (1 امتیاز)

دلیل تولد سازه اکسپوز …

از زبان مدیر مجموعه :

     یک جمعه زمستانی (دی ماه 82) از خواب بیدار شدم و در حال پیگیری روزمرگی های یک روز تعطیل بودم … در اثربی حوصلگی و کسالت آوری جمعه ها به سمت تلوزیون رفتم و محو اخبار دردناک زلزه ای که در ساعت 5 صبح در شهر بم اتفاق افتاده بود شدم … حس نوع دوستی و کنجکاوی در مورد تاثیرات زمین لرزه باعث شد که به سرعت خودم را به شهر بم برسانم …آن روزها دانشجو بودم و هراتفاقی برایم درس محسوب می شد … ولی فاجعه غیر قابل تصور بود … متاسفانه حدود پنجاه هزار نفر تلفات داشت و بدون شک وحشتناک ترین اتفاق طبیعی ایران بود … که تا امروز در ذهنم مانده …
و همیشه فکر می کردم که چگونه می شود سرپناه بهتری ساخت …

     و این گونه سازه اکسپوز شکل گرفت .

      شرکت رادین آب آبرون (برند سازه اکسپوز) از سال 1390 با هدف ارتقاء کیفیت ساختمان بر پایه دانش و تجربه مدیران کل و تلاش واستعانت از علم روز مدیران جزء ، پا به عرصه صنعت ساختمان گذاشته است .
این مجموعه شامل گروه اصلی شیمی ساختمان است که با در اختیار داشتن آزمایشگاه های پیشرفته و ارتباط علمی و صنعتی با بهترین تولید کنندگان و محققان خارجی توانسته پکیجی از بهترین و کارا ترین محصولات شیمی ساختمان را در بازار های داخلی ارائه نماید .

تیم سازه اکسپوز:

دکتر شفیعی | سازه اکسپوز
مهندس راستگو | سرپرست تیم اجرا
مهندس کریمی | مدیرفروش
مشاوره رایگان