طراحی سازه چیست | سازه اکسپوز
05
آوریل

طراحی سازه چیست؟ تعریف طراحی سازه به زبان ساده

یکی از شاخه های علوم مهندسی طراحی سازه یا طراحی ساختار یک سازه است .با استفاده از علم و دانش طراحی مهندسی ،یک سازه با ساختار پایدار ، مستحکم...

ادامه مطلب