سازه متروپل آبادان -سازه اکسپوز
28
مه

چرا متروپل آبادان فرو ریخت ؟ [ بررسی سازه متروپل ]

5/5 - (1 امتیاز) اتفاق بعدی که در تصاویر مشخص است: در سازه های ترکیبی که ستون ها فلز و سقف ها بتنی است یک نکته کلیدی ریز و...

ادامه مطلب